Gaziler Günü Selçuk'ta kutlandı

Ana Sayfa » Dünya » VERGİ DAİRESİ BAŞKANI ENGİN: SON BAŞVURU 31 TEMMUZ

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI ENGİN: SON BAŞVURU 31 TEMMUZ

18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında açıklamalarda bulunan İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin vergi borcu olan vatandaşların borçlarını eşit taksitler halinde ödeme imkanına kavuştuklarını, peşin ödeyenlerin ise yüksek oranlarda faiz indiriminden yararlanacaklarını belirtti.

 
 
 
VERGİ DAİRESİ BAŞKANI ENGİN: SON BAŞVURU 31 TEMMUZ

7143 sayılı yasanın amacını; vatandaşların kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesine imkân tanınması, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesi ve yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması olarak ifade eden Engin, 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, resim ve harçlar ile bu tarihten önce verilen kapsama giren idari para cezaları ve vergi daireleri tarafından tahsil edilen ecrimisil, öğrenim kredisi, katkı kredisi gibi kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş borçlar için vatandaşların başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

İlk 2 taksite dikkat!

Vatandaşların yapılandırma için borçlu oldukları vergi dairelerine giderek başvuruda bulunabilecekleri gibi www.gib.gov.tr ve e-devlet(www.turkiye.gov.tr) üzerinden de başvuruda bulunma kolaylığı olduğunu belirten Başkan Engin, “Vergi, idari para cezası ve kanun kapsamına giren diğer borç asıllarının tamamı ile gecikme zammı, faizi gibi alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın vatandaşlarımız tarafından ödenmesi halinde gecikme faizi ve zammı ile vergi aslına bağlı olan vergi ziya-ı gibi cezaların tamamından, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük gibi cezalarda ise   %50’sinin ödenmesi durumunda, kalan %50’nin tahsilinden vazgeçiyoruz. Mükelleflerimize yapılandırmış oldukları borçlarını; peşin yada ilk taksidi 01 Ekim 2018 tarihine kadar olmak üzere 2’şer ay ara ile 18 eşit taksitle 36 aya kadar sürede ödeme imkanı sunuyoruz. Ancak yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödeme zorunluluğu olduğunu vurgulamak ve mükelleflerimizin bu hususu atlamamalarını özellikle belirtmek istiyorum.” dedi.

Peşin ödeyen avantajlı.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun hükümlerinden yararlanan ve yapılandırdıkları tutarları peşin olarak veya ilk 2 taksit süresinde ödeyen mükelleflerin daha avantajlı olduğunu belirten Engin, “Yapılandırdığı tutarları peşin olarak ödeyen mükelleflerden katsayı almayacağız. Yİ-ÜFE tutarının % 90’ından vazgeçiyoruz. Peşin ödeyen vatandaşlarımız için kapsama giren idari para cezalarında %25 oranında indirim yapılırken sadece Yİ-ÜFE’den oluşan borçlarda ise %50 oranında indirim yapılacak. İlk 2 taksit süresi içinde ödeyen mükelleflerimiz için Yİ-ÜFE tutarının % 50’sinden vazgeçilirken idari para cezalarında %12,5, sadece Yİ-ÜFE’den oluşan borçlarda ise 25 oranında indirim yapılacak. Mükelleflerimizin bu avantajlardan yararlanması için peşin ödemelerde ilk taksit ödeme süresi içerisinde hesaplanan tutarı ödemeleri gerekmektedir. İlk 2 taksit seçeneğinde ise ilk taksit süresinde yatırıldıktan sonra yapılandırma kapsamında hesaplanan tutarın tamamının ikinci taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.” dedi.

Dava konusu vergi ve cezalarda sulh sağlanacak

İhtilaflı vergi alacaklarında da sulh sağlanacağını kaydeden Engin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İhtilaflı vergi alacakları ile para cezaları, dava aşamasına ve karar durumuna göre %80’e varan oranlarda indirimlerle yapılandırma başvurusuna konu edilebilecek ve vergi ihtilafları sulh yoluyla sonlandırılabilecektir. Bu kapsamda olan mükelleflerimizin bağlı olduğu vergi dairesine giderek yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor. Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan inceleme ve takdir işlemleri sonrasında ihbarnamenin tebliğini takip eden 30 gün içinde vergi dairesine başvuran mükelleflerimize ise taksit ve indirim imkanı sağlıyoruz. Bu kapsamda olan mükelleflerimizin de vergi dairesine yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor. Mükelleflerimizin kanun hükümlerinden yararlanabilmesi için başvuru dilekçesi ekinde yapılandırmaya konu borçları için dava açmayacaklarını veya açılmış olan davaları varsa bu davalardan vazgeçtiklerini beyan etmeleri gerekmektedir. Ayrıca gelir, kurumlar vergisi, stopaj vergileri ile katma değer vergilerine ilişkin olarak 31.08.2018 tarihine kadar matrah artırımında bulunmaları ve tahakkuk eden vergilerini peşin ya da 6 eşit taksitte ödemeleri şartıyla bu yıllara ve vergi türlerine ilişkin olarak mükelleflerimiz hakkında vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.”

Son başvuru 31 Temmuz 2018

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, kanundan yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını 31 Temmuz 2018, matrah ve vergi artırımı için ise 31 Ağustos 2018 tarihine kadar bizzat vergi dairesine gelerek veya Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden İnternet aracılığı ile yapılabileceğini ifade etti. Engin açıklamasına şöyle devam etti: "Vatandaşlarımız başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden birisini tercih edebilecek, yapılandırılan tutarlar taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak şekilde 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecektir. Taksitli ödeme yapmak isteyen mükelleflerin ilk 2 taksiti süresinde ödeme zorunluluğunu tekrar vurgulamak istiyorum. İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacak.

Vergi Dairesine borcu olan her mükellefe ulaşmayı amaçladıklarını belirten Engin, “Kanundan yararlanma hakkı varken yararlanmamış veya kanun hakkında bilgi sahibi olamamış mükellef kalmasını istemiyoruz. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı olarak amacımız kanunun sağladığı avantajları toplumun her kesimine anlatmak. Bu konuda vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize her türlü kolaylığı ve yardımı göstermeye çalışıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde R.G.yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılandırma Kanunuyla;

 • Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesine imkân verilmesi,
 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,
 • Vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesi,
 • Matrah ve vergi artırımı koşuluyla geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi yapılmaması,
 • Stokların, kasa ve ortaklardan alacaklara ilişkin işletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • Yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,

Amaçlanmıştır.

KAMUYA OLAN BORÇLARIN TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMESİ

            Vatandaşlarımız 18.05.2018 tarihi itibariyle ödenmemiş olan;

            31 MART 2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait vergi, resim ve harçlar ile bu tarihten önce verilen kapsama giren idari para cezaları ve vergi dairelerimizce tahsil edilen Ecrimisil, Öğrenim Kredisi, Katkı Kredisi gibi diğer borçlarını 31.07.2018 Tarihine kadar başvuruda bulunarak yapılandırabilirler.

            Başvurular doğrudan borçlu olunan vergi dairesine yazılı olarak yapılabileceği gibi gib.gov.tr ve e-devlet (türkiye.gov.tr) üzerinden de yapılabilecektir.

 

            Vergi, idari Para Cezası ve Kanun kapsamına giren diğer borç asıllarının tamamı ile Gecikme Zammı/Faizi gibi alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde;

 • Gecikme faizi ve zammı ile vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezalarDA (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50’sinin ödenmesi durumunda, kalan %50’nin tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Mükelleflerimiz yapılandırmış oldukları borçlarını; peşin yada ilk taksidi 30 Eylül 2018 tarihine kadar olmak üzere 2’şer ay ara ile 18 eşit taksitle 36 aya kadar sürede ödeyebileceklerdir.

İlk iki taksidin süresinde ödenmesi şarttır.

 

Yapılandırmanın Peşin Ödenmesi Halinde getirilen Avantajlar;

 • Katsayı alınmayacak,
 • Yİ-ÜFE tutarının %90’ından vazgeçilecek,
 • Kapsama giren idari para cezalarından %25 oranında indirim yapılacak,
 • Sadece Yİ-ÜFE’den oluşan alacaktan %50 oranında indirim yapılacak,

 

İlk İki Taksit Süresi İçinde Ödenmesi Halinde getirilen Avantajlar;

(1. Taksit ödeme süresinde ödenmesi şartıyla geri kalan taksitlerin tamamının 2. Taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde)

 • Katsayı alınmayacak,
 • Yİ-ÜFE tutarının %50’sinden vazgeçilecek
 • Kapsama giren idari para cezalarından %12,5 oranında indirim yapılacak
 • Sadece Yİ-ÜFE’den oluşan alacaktan %25 oranında indirim yapılacak

 

 

DAVA KONUSU VERGİ VE CEZALARDA YAPILANDIRMA

            İhtilaflı vergi alacakları ile para cezaları, dava aşamasına ve karar durumuna göre %80’e varan oranlarda indirimlerle yapılandırma başvurusuna konu edilebilecek ve vergi ihtilafları sulh yoluyla sonlandırılabilecektir. Kanunda yararlanmak isteyen mükelleflerimiz 31 TEMMUZ 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar bağlı oldukları vergi dairesine yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

VERGİ İNCELEMESİ VE TAKDİR İŞLEMLERİ DEVAM EDEN MÜKELLEFLERE GETİRİLEN İMKANLAR

            31.03.2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 18.05.2018 tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlanmamış olan vergi incelemeleri ile tarh, tahakkuk ve takdir işlemlerine, bu kanunun matrah ve vergi artırımlarına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilecektir.

            İnceleme ve takdir işlemleri tamamlandıktan sonra kanun hükmünden yararlanılmak için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmekte olup, ödemeler ise ihbarnamenin tebliğinin izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır.

            Bu durumda;

 • Tarh edilen verginin %50’sinin,
 • Gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE Tutarının,
 • Kanun yayım tarihinden itibaren hesaplanan gecikme faizinin,
 • Vergi aslına bağlı olmayan (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) cezalarının %25’inin,

Ödenmesi halinde; vergi aslının kalan %50’sinden, vergi aslına bağlı olan cezaların tamamından, gecikme faizi ve vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan %75’inin tahsilinden vazgeçilecektir.

 

            Kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerimizin yapılandırmaya konu borçları ile ilgili dava açmamaları ve açılmış olan davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir.

 

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

            Mükelleflerimiz 2013-2017 yıllarında beyan ettikleri; gelir/kurumlar vergisi, gelir/kurumlar stopaj vergileri ile katma değer vergilerine ilişkin olarak 31.08.2018 tarihine kadar matrah artırımında bulunmaları ve tahakkuk eden vergilerini peşin ya da 6 eşit taksitte ödemeleri şartıyla bu yıllara ve vergi türlerine ilişkin olarak mükelleflerimiz hakkında vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.      

 

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

            7143 Sayılı Kanun’la Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerimize;

- Kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınmasına,

- Kayıtlarda yer aldığı halde, işletmede mevcut olmayan emtiaların kayıtlardan çıkışının yapılmasına,

- Kayıtlarda yer aldığı halde, işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilerek güncel hale getirilmesine imkan verilmektedir.

 

 

 

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Düzenlemeyle,

 • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,
 • Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine,
 • Yurt dışından elde edilen bazı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesine

imkan tanınmaktadır.

 

Bu Mükelleflerimiz;

 • Bu varlıkların 30/11/2018 tarihine kadar banka veya aracı kuruma bildirmesi,
 • Bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirmesi,
 • Bildirilen tutarlara ilişkin %2 oranında(31 TEMMUZ 2018 tarihine kadar bildirilen ve bu tarihe kadar Türkiye’ye getirilen varlıklar için vergi tarh edilmeyecek) verginin 31/12/2018 tarihine kadar ödemesi halinde;

     Yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle ya da Yurt içindeki varlıkların defterlere kaydedilmesi nedeniyle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayarak kanunun getirmiş olduğu imkanlardan faydalanabileceklerdir.

 

            6552, 6736 ve 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Alacaklar

Bu kanunlar kapsamında yapılandırılan ve 18.05.2018 tarihi itibariyle ödemeleri devam eden alacaklar 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.

Ancak, anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının;

 • İlk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının,
 • İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin,
 • Ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının

tahsilinden vazgeçilecektir.

 
 
26 Haziran 2018 Salı 18:32
Okunma: 199
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
Başterzi: 
Selçuk’un efendisi değil hizmetkarlarıyız.CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI 'SELÇUKLU ASKERİMİZİ ZİYARET ETTİ.'Uluslararası Opera ve Bale Festivali başlıyorASKERİMİZİN SAĞLIK DURUMU İYİ

“Bağımsızlığımız ihracattan ve üretimden geçiyor”HASTANEMİZE TOMOGRAFİ CİHAZI GELDİEMNİYET MÜDÜRÜ 'MUHİTTİN MURAT ' OLDU.HASTAHANE MÜDÜRÜ 'AKSU'GÖREVE BAŞLADI!Selçuklu Halil Umut Meler’e UEFA’dan görevSELÇUK EFES HAYVAN HAKLARI DERNEĞİ KURULDUKUŞADASI BELEDİYESİ’NE ÇEVRE EĞİTİM ÖDÜLÜEfes Müzesinde SEGEMDER’DEN ANLAMLI SERGİ
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
 
Namaz Vakitleri
 
 • İmsak03:45
 • Güneş05:51
 • Öğlen13:28
 • İkindi17:22
 • Akşam20:46
 • Yatsı22:32
 
 
Anket
 
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Başakşehir
6
4
1
1
13
2
Galatasaray
5
4
0
1
12
3
Kasımpaşa
5
4
0
1
12
4
Beşiktaş
5
3
1
1
10
5
Ankaragücü
6
3
1
2
10
6
Konyaspor
5
2
2
1
8
7
Kayserispor
5
2
2
1
8
8
Trabzonspor
5
2
1
2
7
9
Malatyaspor
5
2
1
2
7
10
Antalyaspor
5
2
1
2
7
11
Fenerbahçe
5
2
0
3
6
12
Göztepe
5
2
0
3
6
13
Alanyaspor
5
2
0
3
6
14
Bursaspor
6
0
5
1
5
15
Sivasspor
5
1
2
2
5
16
Çaykur Rizespor
5
0
3
2
3
17
Akhisar Bld.Spor
5
0
2
3
2
18
Erzurum BB
6
0
2
4
2
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1821 - Mora İsyanı'nda Gördüş (Tripolis) şehrini ele geçiren Yunanlar 30.000 Türk'ü öldürdüler.
1856 - İzmir-Aydın hattı demiryolu imtiyazı, bir İngiliz şirketine verildi. 1866 yılında işletmeye açılan 612 kilometrelik demiryolu hattının imtiyazı 15 Ekim 1950'de dolacaktı. Ancak genç Cumhuriyetin hükümeti, bu hattı 30 Mayıs 1935'te satın aldı.
1924 - SSCB, Rusya SSC'ne bağlı, Karadeniz kıyısında Tuapse merkezli Şapsığ Ulusal Rayonu kuruldu.
1931 - Ekonomik kriz nedeniyle iki gün kapalı kalan Londra Borsası yeniden açıldı.
1942 - Naziler, Auschwitz'te gazla öldürme katliamlarına başladı.
1947 - Bulgaristan Partisi Lideri Nikola Petkov asıldı.
1954 - Doğu Almanya polisi, 400 kişiyi, ABD ajanı olmak iddiasıyla tutukladı.
1961 - THY'nin Kıbrıs-Adana-Ankara seferini yapan Tay uçağı, Etimesgut Havaalanı yakınlarında Karanlıktepe'ye çarparak düştü, 28 kişi öldü.
1971 - Altın Koza Film Festivali'nde sonuçlar açıklandı; Yılmaz Güney tüm ödülleri aldı.
1973 - 18 yıl önce iktidardan darbeyle düşürülen Juan Peron, Arjantin'de yeniden devlet başkanı seçildi.
1993 - Michael Jackson Türkiye'de konser verdi.
1996 - Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun, evli erkeğin zinasına ayrıcalık tanıyan maddesini iptal etti.
1997 - Cezayir'de köy baskını: 200 kişiyi öldürüldü, 100 yaralı. Baskını İslamcı radikallerinin yaptığı öne sürüldü.
1999 - Abdullah Öcalan, bir açıklama yaparak, Türkiye'ye gelip teslim olmasını istedi.
 
 
Arşiv
 
 
Süper Loto
20.09.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu131735364146
 
 
On Numara
17.09.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu02031113181926293438434451535459606465697279
 
 
Sayısal Loto
22.09.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu010412274649
 
 
Şans Topu
19.09.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu020306203001
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji